Videoer i kronologisk rækkefølge

1. Drømmer du om at blive biavler?

2. Kom godt i gang

3. Biens anatomi

4. Bier og blomster

5. Fakta om bier

6. Røgpuster

7. Dronningegitter

8. Derfor blev jeg biavler

9. Trugstadet

10. Yngelleje

11. Varroabekæmpelse, Bienenwohl

12. Varroabekæmpelse, dronetavler

13. Varroabehandling med pind

14. Ny småfamilie

15. Tilsætning af jomfrudronning

16. Fodring af småfamilie

17. Flyvehul til lille familie

18. Stærk eller svag familie

19. Dronningeproduktion

20. Udskiftning af dronning

21. Honningfratagning, bitømmer

22. Skrælning af honningtavler

23. Slyngning

24. Sining

25. Røring og tykkelse

26. Den sidste honningfratagning

27. Fodring med fodermagasin

28. Indvintring, trugstade

29. Konstatering af bipest

30. Prøve for bipest

31. Destruktion af bipest

32. Hvorfor bruge oxalsyre?

33. Blanding af oxalsyre

34. Opvarmning af oxalsyre

35. Behandling med oxalsyre

 

36. Fodring m. spand m. leca

37. Dronning i parrekassette

38. Ben og pollenkurv

39. Biens forsvar

40. Nassenheider

41. Stor begynderpakke

42. Tapning på glas - tappespand

43. Material til honningbehandling

44. Lille begynderpakke

45. Tapning med ske

46. Honningfratagning

47. Nassenheider pro

48. Placering af bigården

49. Efter behandlingen

50. Myresyre

51. Vinterbier og varroa

52. Krämerplade

53. Fri myresyre

dansk-biavl.dk © 2016