Undervisningsmateriale om bier og biavl

NaturErhvervstyrelsen har givet biavlerforeningerne i Danmark til opgave at lave nogle videoer, der vil kunne bruges både som inspiration på begynderkurser i biavl og som materiale til selvstudium.
Resultatet findes på disse sider.

 

De fem biavlerforeninger, som har udarbejdet videoerne, er:

 

Danmarks Biavlerforening - DBF

 

Danske Biavleres Landsforening - DBL

 

Erhvervsbiavlerne - EB

 

Sammenslutningen af Danske Erhvervsbiavlere - SDE

 

Dronningeavlerforeningen af 1921

 

Udarbejdet med støtte fra Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, NaturErhvervstyrelsen

dansk-biavl.dk © 2016